وقت رفتن نیمخوام ببینمت

29 10 2008

null

وقت رفتن نیمخوام ببینمت
مییدونم ببینمت کم میارم
اگه یک لحظه فقط نگام کنی
دلمو پشت سرم جا میذارم ادامهٔ مطلب »