من

28 01 2011

دلم باز گرفته نميدونم چرا ! حوصله هم ندارم بنويسم دوست دارم يه وبلاگ با يه نگارش قوي پيدا كنم و بخونم كسي سراغ داره؟

قسم به سیب

26 01 2011

قسم به سیب

گفت هر کاری میخواهی بکن
فقط سیب را گاز نزن
اما سیب را چید و گاز زد
و از بهشت رانده شد
مشیت الهی بر این قرار گرفته بود که
بهشت تنها در جهالت معنی داشته باشد
و سیب میوه ی درخت دانش بود
سبدی از سیب آورده ایم
هرکاری خواستید بکنید
فقط دست ما را گاز نگیرید

 

bar gerefte az nesvan

ورد پرس در پيت

25 01 2011

ورد پرسم در پيت شده يه يه ماهي بود كه اين قسمت مديريت كوفتيش باز نميشد نه ميتونستم چيزي بنويسم نه نظراتو بخونم خيلي دلم هواي اينجا رو كرده بود  خيلي چيزا ميخواستم بگم كه انگاري يكي جلوي دهنمو گرفته بودو و نميزاشت حرف بزنم !

تو اين چند ساله بد جوري به اينجا عادت كردم هر چند كه حريم خصوصي من نيست و خيلي از دوستا ادرسشو دارن و نا گزير نميتونم خيلي حرفا رو بي پرده بگم اما با اين حال دوسش دارم و بازم توش خيلي چيزا مينويسم

اين بلاگ خيلي رو زا رو با من ديدو وتجربه كرد عشق ، نفرت ، اشك ، لبخند  و خلاصه با من لحظه لحظه زندگي كردو وميكنه

نميدونم فردا صب كه بازش ميكنم باز ميشه يا باز دوباره ميخواد واسم ادا در بياره به هر حال  فرصتو غنيمت دونستم و نوشتم