جملات عاشقانه

13 07 2008

null

عشق مثل يك ساعت شني مي ماند همزمان كه قلب را پر مي كند مغز را خالي مي كند!

—————- ادامهٔ مطلب »