ترجمه متن آهنگ RIHANNA – Unfaithful

3 03 2010

Story of my life

داستان زندگی من اینه
Searching for the right

که به دمبال حق و حقوقم بگردم
But it keeps avoiding me

ولی این نمیذاشت
Sorrow in my soul

شرمندگی در روحم
Cause it seems that wrong
Really loves my company

چون واقعا اشتباه به نظر میاد اون عاشق با من بودنه

He’s more than a man

اون بیش از یک مرده
And this is more than love
The reason that the sky is blue

واین (احساس) بیش از یک عشقه، دلیل آبی بودن آسمان
The clouds are rolling in
Because I’m gone again

باز ابرها دارن میان، چون باز من رفته ام

And to him I just can’t be true

و از نگاه اون، من نمیتونم روراست باشم!

And I know that he knows I’m unfaithful

و میدونم که اون میدونه که من بی وفام
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy

و این (احساس) داره اون رو از درون میکشه!

که بدونه من با پسرای دیگه شادم!!!
I can see him dying

دارم مرگشو می بینم!!!!!

I don’t wanna do this anymore

دیگه نمیخوام این کار رو(باهاش) بکنم
I don’t wanna be the reason why
Everytime I walk out the door
I see him die a little more inside

من نمیخوام دلیل این باشم که

هر دفعه که از در خونه میام بیرون،

ببینم که بیشتر از قبل داره از درون می میره
I don’t wanna hurt him anymore

نمیخوام بیش از این بهش صدمه بزنم
I don’t wanna take away his life

نمیخوام جونشو ازش بگیرم
I don’t wanna be…
A murderer

نمیخوام یه. . . .قاتل باشم!!!

I feel it in the air

این احساس تو هوای خونست

As I’m doing my hair

در حالی که دارم موهامو درست می کنم
Preparing for another date

تا برای یه «قرار» دیگه آماده بشم
A kiss upon my cheek
As he reluctantly
Asks if I’m gonna be out late

و بوسه ای بر روی گونه هام میذاره و با نا خوشنودی ازم می پرسه

که بازم میخوام تا دیروقت بیرون باشم؟!

I say I won’t be long

بهش میگم، که زیاد طول نمیدم
Just hanging with the girls

با چند تا از دوستای دخترمم
A lie I didn’t have to tell

دروغی که مجبور نبودم بگم
Because we both know
Where I’m about to go

چون جفتمون میدونیم که دارم کجا میرم!
And we know it very well
واینو خیلی، خیلی خوب میدونیم

Cause I know that he knows I’m unfaithful

چون میدونم که اون میدونه که من بی وفام
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy

و این (احساس) داره اون رو از درون میکشه!

که بدونه من با پسرای دیگه شادم!!!
I can see him dying

دارم مرگشو می بینم!!!!!

I don’t wanna do this anymore

دیگه نمیخوام این کار رو(باهاش) بکنم
I don’t wanna be the reason why
Everytime I walk out the door
I see him die a little more inside

من نمیخوام دلیل این باشم که

هر دفعه که از در خونه میام بیرون،

ببینم که بیشتر از قبل داره از درون می میره
I don’t wanna hurt him anymore

نمیخوام بیش از این بهش صدمه بزنم
I don’t wanna take away his life

نمیخوام جونشو ازش بگیرم
I don’t wanna be…
A murderer

نمیخوام یه. . . .قاتل باشم!!!

Our love, his trust

عشقمون، تنها دلیل اعتمادش
I might as well take a gun and put it to his head

(انقدر بهم اعتماد داره) که میتونم تفنگ رو بگیرم طرف سرش
Get it over with

باید تمومش کنم
I don’t wanna do this
Anymore

نمیخوام دیگه این کار رو بکنم
Uh
Anymore (anymore)
آه، دیگه نمیخوام (نمیخوام)

I don’t wanna do this anymore

دیگه نمیخوام این کار رو(باهاش) بکنم
I don’t wanna be the reason why
Everytime I walk out the door
I see him die a little more inside

من نمیخوام دلیل این باشم که

هر دفعه که از در خونه میام بیرون،

ببینم که بیشتر از قبل داره از درون می میره
I don’t wanna hurt him anymore

نمیخوام بیش از این بهش صدمه بزنم
I don’t wanna take away his life

نمیخوام جونشو ازش بگیرم
I don’t wanna be…
A murderer

نمیخوام یه. . . .قاتل باشم!!!

(a murderer)
(یه قاتل باشم)

No no no no

دانلود

متن و ترجمه آهنگ بسیار زیبا Enrique -Hero

3 03 2010

عاشقانه تك تك كلمات اين اهنگ رو دوست دارم هيرو قهرماااااااان من

متن اينگليسي و فارسي شو براتون ميزارم سعي ميكنم خود اهنگ رو هم واسه دانلود پيدا كنم بزارماگر از تو بخواهم با من برقصی میرقصی؟
میروی و دیگر پشت سرت را هم نگاه نمیکنی؟
اگر مرا در حال گریه کردن ببینی گریه میکنی؟
آیا امشب وجود مرا نجات خواهی داد؟

اگر لب هایت را لمس کنم میلرزی؟
قهقهه میزنی؟…او لطفا اینها را به من بگو
حالا برای کسی که عاشقش هستی میمیری؟
مرا امشب در بازوان خود میگیری؟


من میتوانم قهرمان تو باشم عزیزم
و درد را ببوسم و کنار بگذارم
من برای همیشه در کنارت خواهم بود
تو میتوانی نفسم را بند بیاوری

قسم میخوری که برای همیشه متعلق به من باشی؟
دروغ خواهی گفت؟فرار خواهی کرد و پنهان خواهی شد
خیلی در عمق هستم؟
عقلم را از دست داده ام؟
برای من مهم نیست…تو امشب اینجا هستی

فقط میخواهم در آغوشت بگیرم

خیلی در عمق هستم؟
عقلم را از دست داده ام؟
برای من مهم نیست…تو امشب اینجا هستی


تو میتوانی نفسم را بند بیاوری

من میتوانم قهرمان تو باشم

Would you dance if I asked you to dance
Would you run and never look back
Would you cry if you saw me crying
Would you save my soul tonight

Would you tremble if I touched your lips
Would you laugh oh please tell me these
Now would you die for the one you love
Hold me in your arms tonight

I can be you hero baby
I can kiss away the pain
I will stand by you forever
You can take my breath away

Would you swear that you’ll always be mine
Would you lie would you run and hide
Am I in too deep
Have I lost my mind
I don’t care you’re here tonight

I just want to hold you
Am I in too deep
Have I lost my mind
Well I don’t care you’re here tonight

You can take my breath my breath away


فايل صوتي

زخود بگریز کین آسودگی چیست

10 12 2009

چه باید گفت با این روح ناساز دمار از جسم فرتوتم در آورد نه لذت ها کند راضیش یکدم نه زجر دم به دم او را فنا کرد نه گنداب است جای او نه رضوان نه آرام است ونه در فکر طغیان دمادم می زند بر من که برخیز زخود بگریز کین آسودگی چیست

20 08 2009

HOO

A different kind of prayer
یک دعای متفاوت

Heavenly Father, Help us remember that the jerk who
cut us off in traffic last night was a single mother who worked
nine hours that day and is rhshing home and spend a few
precious moments with her children.

ای خدای بزرگ ( پدر آسمانی )، کمکمان کن تا به خاطر بیاوریم آن کسی
که دیشب در خیابان راه ها را بست، مادر تنهایی بود که آن روز بعد از نه ساعت کار
،می راند که با عجله به طرف خانه اش برود تا شام درست کند
.به درس بچه ها برسد، رخت ها را بشوید و چند دقیقۀ با ارزش را کنار فرزندانش بگذراند

Help us to remember that the pierced, tattooed,
disinterested young man who can› t
make change correctly is a worried 19-year-old college student,
balancing his apprehension over final exams with his fear
of not getting his student loans for next semester.

کمکمان کن تا به خاطر بیاوریم آن مرد جوان ژنده پوش بی تفاوتی که تنش را خالکوبی
کرده و بدون اینکه هیچ تغییر مثبتی در زندگی اش بدهد، شاگرد مدرسۀ مضطرب
نوزده ساله ای بود که همۀ حواسش در پی امتحانات نهایی اش بود و می ترسید نتواند
.برای ترم بعد وام ( تحصیلی ) بگیرد و مخارج تحصیلاتش را بپردازد

Remind us, Lord, that the scary looking bum,
begging for money in the same spot every day
( who really ought to get a job! )
is a salve to addictions that we can only
imagine in our worst nightmares.

خدایا به یادمان بیاور که آم آدم بی تفاوتی که هر روز در یک گوشه نشسته
( !و گدایی می کند ( در حالی که باید کار کند
اسیر اعتیادی است که ما فقط می توانیم آن را در
.وحشتناک ترین کابوس های شبانه مان ببینیم

Help us to remember that the old couple walking annoyingly
slow throght the store aisles and blocking our shopping progress are
savoring this moment, knowing that,
based on the biopsy report the got back last week,
this will be the last year that they
go shopping together.

کمکمان کن تا به خاطر بیاوریم آن زوج پیری که آهسته و با زحمت
در راهروی فروشگاه ( ضمن سد کردن راه دیگران ) قدم می زنند و
از لحظات خود بهترین استفاده را می برند ( اگر چه نتیجۀ آزمایش های هفتۀ قبل
زن نشانگر این بود که آخرین سال خرید مشترک آن دو خواهد بود و می خواهند
(. که این لحظه های آخر را با هم مزه مزه کنند

Heavenly Father, remind us each day that,
of all the gifts you give us, the greatest gift is love.
It is not enought to share that love with those we hold dear.
Open our hearts not to just those who are close to us,
but to all humanity.

ای خدای بزرگ ( پدر آسمانی ) هر روز به یادمان بیاور که از همۀ نعمتهایی
،که به ما ارزانی داشته ای، بالاترین آن محبت است
.اگر چه کافی نیست که به عزیزانمان محبت کنیم
.خدایا دلهایمان را بگشا، نه فقط به روی نزدیکانمان، بلکه به روی همۀ انسان ها

Let us be slow to judge and quick to forgive,
show patience, empathy and love!

.یاری مان کن تا دیر قضاوت کنیم و زود ببخشیم
.یاری مان کن تا شکیبایی، همدلی و مهربانی کنیم

از کتاب یک دعای متفاوت
متن دو زبانه
ترجمۀ زهره زاهدی

عشق به زمان احتیاج دارد عجله نکن !!

12 05 2009

این شعر یکی از کامنت های فوقالعادس که سوم شخص عزیز برام گزاشته بود میزارمش اینجا

از اونجایی که ترس از این دارم که مبادا کلمه ای رو اشتباه معنی کنم این جرعت رو در خودم پیدا نمیکنم که معنیشو بزارم ولی بازم اگه خواستید بگید معنی عمیقشم قرار بدم

من که خیلی خوشم اومد امیدوارم خوشتون بیاد

و روز زیبایی که با خوندنش شروع کند با صبر و بدون عجله !!

I remember mama said:

You cant hurry love
No, you just have to wait
She said love dont come easy
Its a game of give and take

You cant hurry love
No, you just have to wait
She said trust, give it time
No matter how long it takes

No, love, love, dont come easy
But I keep on waiting
Anticipating for that soft voice
To talk to me at night
For some tender arms
To hold me tight
I keep waiting
I keep on waiting
But it aint easy
It aint easy
But mama said…

خواهم گذاشت این عشق را

13 02 2009

عشق را با مردم بی دردسر خواهم گذاشتسردر آغوش گناهی تازه تر خواهم گذاشتبی پر و بال از ستبر آسمان خواهم گذشتدر کبود لانه مشتی بال و پر خواهم گذاشت

در به در دنبال یک جو تشنگی خواهم دوید

چشمه را با تشنگان در به در خواهم گذاشت

تا نگویند این جوان بی رد پایی کوچ کرد

دفتری شعرومزاری شعله ور خواهم گذاشت

بی صدا در کلبه متروک جان خواهم سپرد

مرگ را از رفتن خود بی خبر خواهم گذاشت

دهانت را مي‌بويند

6 02 2009

در اين بن بست-احمد شاملو

دهانت را مي‌بويند

مبادا كه گفته باشي دوستت مي‌دارم.

دلت را مي‌بويند ادامهٔ مطلب »