در زلال شب

19 03 2010

شب ، آنچنان زلال ،كه می شد ستاره چید!

دستم به هر ستاره می خواست رسید!

نه از فراز بام،

كه از پای بوته ها

می شد ترا در آینه هر ستاره دید!

در بی كران دشت

در نیمه های شب

جز من كه با خیال تو می گشتم

جز من كه در كنار تو ، می سوختم غریب!

تنها ستاره بود كه می سوخت.

تنها نسیم بود كه می گشت.

فریدون مشیری

شمردم به تعداد بیقراری هایم

15 03 2010

بنام خدا

ای نام تو بهترین سرآغاز       با نام تو میکنم من آغاز

شمردم

به تعداد بیقراری هایم

روز را و شب را….

و چشم دوختم

به دورترین نشانه از تو

شاید که دوباره

نشانی از تو باشد

در این سالهای پر شتاب عمر !

شمردم

به تعداد لحظه های بیتابی ام

هر طلوع را ٬ هر غروب را

تمام خوابهای در بیداری را

تمام بیداریهای در خواب را

می بینی ثانیه هارا

چه هراسان میگذرند

زودگذر و آنی…!

در هر ثانیه تولدی است و مرگی

میدانی …….

مرگ هم تولدی است دیگر

تولدی جاودانه در دنیائی بیکرانه !

بدرود پایان یکسال زندگی

مبارک تولد یک سال زندگی

بهار شکوفه های سیب در راه است

بهار چشم های خمارین

رایحه سبز گیسوان مشکین

سال روز های خوش عاشقی

سال داشتن های بی غش

سال پر بار دوستی هایمان

بر نگاه پر مهر عاشقانه تان

مبارک………!!

خاطرم همیشه زنده است به یاد تو

15 03 2010

گاهی یادها از خاطره ها میروند

و گاه خاطره ها از یادها….

گاهی یادها در خاطره ها نمی گنجند

و گاه خاطره ها در یاد ها دلتنگ اند

یاد من با خاطر تو شروع شد

در صبح دمی که

اولین اذان بلوغ را شنیدم

و تکامل یافتم

از آدم به انسان

یاد من به نمازی عاشقانه آغازید

و پرستش معبودی که تو بمن نمایاندی

و روزه ائی که در فراق اش

همچنان روزه دار دیدارم

در سرزمین بکر دلم

یادم همیشه تو را در خاطرم دارد

و خاطرم همیشه زنده است به یاد تو……!

lost-horizon


بر که میگردم

15 03 2010

همه قرارمان در بیقراری هایمان گم میشود …..

و صدائی که بمن میگوید:دست هایت را دوست میدارم…!!

صدایت میزنم

آرام ٬ بی دلیل…!

برگرد و از سر شانه ات

نگاهم کن !

قرارمان یادت هست ؟

بیقراری هایمان چی ؟؟؟

قرارمان این نبود…

بیقراری هایمان هم…

بی تاب یک نگاه و یک تبسم گذرا ….!!

و سر انگشتی

که به من نشانی از راه دهد

راهم کج کوره راهیست

هرچه میروم به هرسو

بن بست کوچه ایست

بر که میگردم

راه پر پیچ و خم است

نمیرسم بتو

صدایم کن…

صدایم کن از خم کوچه ائی آشنا

به صدای آشنایت

نا آشناترین شده ام

و به نگاه غریبانه ات

غریبه ترین رهگذر …!!

lost-horizon

توهم وخیال….

15 03 2010

…و ما میچرخیم همچنان بدور خویش !!

قصه های خوانده را

دوباره میخوانم

روزهای شاد گذشته را

دوباره زندگی میکنم ٬ درخیال

و ته مانده شام دیشب را میخورم٬ با اشتیاق

و پس مانده تصوراتم را به تصویر میکشم

در لحظه های پر سکوت شبهای دیر پا

از پشت پنجره سایه وار عبور میکنم

باد پرده را به یکسو میزند

خود را میبینم که آرمیده ام

در خواب فسیلی سالهای دور

در اتاقک نمور این ساحل شنی

بر لب دریاچه ائی در اعماق اندیشه های کور

صیاد ها و تور ها پوسیده اند

ماهی ها در نقاشی های کودکانه مرده اند

و آب دریاچه دیگر برنگ آبی نیست

گوئی زمان در گردش زمین

خود را گم کرده است

و بدنبال نقطه اتکائی میگردد

تا خود را ثابت کند

شکافهای کهنه بر دل زمین

حکایت جور و ستم سالیان سال

جنگ و ستیر قبیله ها…

نسل هائی که آمدند و رفتند

عشق هائی که نشکفته مردند

اشکهائی که نیامده خشکیدند

قلب هائی مالامال اندوه

. . . . . . . . . . .

خنده بر لب های ترک خورده

یاد آن روزی است

که تو خندیدی و من ماندم

در نقش یاد تو به یادگار

در آن واپسین دمان روزگار

lost-horizon

آهسته میگذری

15 03 2010


چو نسیم سحری

آرام و سبکبال

از خم کوچه یاد

از لب پنجره تنهائی

از دو چشم گریان

از میان بوته های گل یاس

………………………

تو مرا میبری آهسته به ژرفای خیال…!!

lost-horizon


متن و ترجمه Takin Back My Love -Enrique Feat. Ciara

3 03 2010

kolan sedaye enrege fogholadas en ahangham kheyli dost daram taghdim be hame ba eshgh

http://video.mail.ru/mail/irina2740/120/140.html تصويري

صوتي

go ahead
just leave
can’t hold you,you’re free
you take all these things
if they mean so much to you
i gave you your dreams
cause you ment the world
so did i deserve to be left and hurt
you think i don’t know
you’re out of control
and then i’m findin’ all of this from my boys
girl you’re still cold
you saving souls
you already know i’m not a touching material
*
i give it all up, i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’ve given you too much
but i’m taking back my love
i’m taking back my love, my love,my love,my love,my love

:CIARA
?what did i do
i give up to you
i’m just confused
as i stand here and look at you
from head to feet
all is about me
go ahead keep your keys
its not what i need from you
you think that’s enough
ENRIQUE “i do”
you made your self calm
ENRIQUE ” oh yeah”
how could you believe
????
i’m your girl
you’re out of control
ENRIQUE “so what”
how could you let go
ENRIQUE “oh yeh

i give it all up, i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’ve given you too much
but i’m taking back my love
i’m taking back my love, my love,my love,my love,my love

ENRIQUE
So all this love, I gave you take it away
CIARA
You think material is the reason I came
ENRIQUE
If I have nothing what do u want me to say?

CIARA
You take your money you take it all away

یالا

ترکم کن

نمیتونم تحملت کنم ، دیگه آزادی

تو همه چیزم رو ازم گرفتی

اگه این ها هم برای تو کمه

من رویاهای تو رو هم بهت برمیگردونم

آخه تو الان بین موندن و رفتن گیر کردی

خوب حالا من تصمیم گرفتم که برم و بهت از این طریق ضربه بزنم

فکر می کنی من نمیدونم ؟

تو دیگه از کنترل من خارج شدی

حالا دیگه من باید همه ی این چیزا رو از دوستام بشنوم

دختر تو هنوز با من سرد برخورد می کنی

تو جون ها رو نجات میدی

تو قبلا هم میدونستی که من تنها یه وسیله برای لمس شدن نیستم

من بی خیال همه چیز می شم ، عشقمو ازت پس میگیرم

عشقمو ازت پس می گیرم

عشقمو ازت پس می گیرم

عشقمو ازت پس می گیرم

اما من عشقمو ازت پس می گیرم

عشقمو ازت پس می گیرم ، عشقم رو  عشقم رو ، عشقم رو

CIARA

من چیکار کردم ؟

من خودمو تسلیم تو کردم

من گیج شده ام

به خاطر همین اینجا وایسادمو دارن نگات می کنم

از سر تا پات

این همه ی اون چیزیه که باید در مورد من بدونی

یالا کلیداتو نگه دار

این چیزی نیست که من از تو طلب کنم

تو فکر میکنی که اینا برای من بسه

آره اینجوریهENRIQUE

تو با این کار خودتو آروم می کنی

اوه آرهENRIQUE

چطور  تونستی اون حرفا رو باور کنی ؟

من دختر ( عشق ) توام

این تویی که از کنترل خارج شدی

خوب که چی ؟ENRIQUE

چطور میتونی تنهام بذاری و بری ؟

اوه آرهENRIQUE

من بی خیال همه چیز می شم ، عشقمو ازت پس میگیرم

عشقمو ازت پس می گیرم

عشقمو ازت پس می گیرم

عشقمو ازت پس می گیرم

اما من عشقمو ازت پس می گیرم

عشقمو ازت پس می گیرم ، عشقم رو  عشقم رو ، عشقم رو

ENRIQUE

خوب این همه ی عشق منه ، میدمش به تو همشو بگیر

CIARA

تو فکر میکنی که من برای لمس کردنت اومدم سراغت

ENRIQUE

وقتی که من چیزی ندارم ، تو چطور میتونی بگی که از من چیزی میخوای

CIARA

تو پولتو از من گرفتی ، تو همه ی اونا رو از من گرفتی