هرگز

6 07 2012
هرگز خود را با زندگیتان سازگار نکنید، زندگیتان را با خودتان سازگار کنید،

آن زندگی را بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید…

Photo: هرگز خود را با زندگیتان سازگار نکنید، زندگیتان را با خودتان سازگار کنید،

آن زندگی را بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید...
دل خوش از انیم که حج میرویم ….

6 07 2012

دلخوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میرویم

Photo: دلخوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میرویم
یا به قدرت بیكرانت،دستانم را تواناگردان، یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی كن.

19 03 2010

خدایا!

دستانم خالی و دلم غرق آرزوها ست،

یا به قدرت بیكرانت،دستانم را تواناگردان،

یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی كن.

«كوروش كبیر»

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته عمده تقسیم کرده است .

9 03 2010

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته عمده تقسیم کرده است .

1- آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند: ( عمده آدمها . حضورشان مبتنی به فیزیک است . تنها با لمس ابعاد جسمانیآنهاست که قابل فهم میشوند . بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند )

2- آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند: ( مردگانی متحرک در جهان . خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند . بی شخصیت اند و بی اعتبار . هرگز به چشم نمی آیند . مرده و زنده اشان یکی است )

ادامهٔ مطلب »

مگر از زندگی چه می خواهید كه در خدایی خدا یافت نمی شود؟

10 02 2010

خداوند بی نهایت است و لامكان و بی زمان

اما به قدر فهم تو كوچك می شود

و به قدر نیاز تو فرود می آید

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود

و به قدر ایمان تو كارگشا می شود

ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه می شود

در تاریكی ماندگان را نور می شود

خداوند همه چیز می شود همه كس را

به شرط اعتقاد

به شرط دل پاكی

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا

و مغزهایتان را از هر اندیشۀ خلاف

و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاك

و بپرهیزید از ناجوانمردی ها و ناراستی ها و نامردی ها

و چنین كنید تا ببینید خداوند چگونه

بر سر سفرۀ شما با كاسه ای خوراك و تكه ای نان می نشیند

و در كوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند

مگر از زندگی چه می خواهید كه در خدایی خدا یافت نمی شود؟


ملاصدرا

شادی را علت باش ، نه شریک … و غم را شریک باش ، نه دلیل

2 01 2010

شادی را علت باش ، نه شریک … و غم را شریک باش ، نه دلیل

دعا كنيم

2 01 2010

دعاكنيم كه…

بعضي اصوات رانشنويم

بعضي رنگ هارا نبينيم

بعضي افكار را نفهميم

وبعضي حالات راحس نكنيم

دكتر علي شريعتي