انتظار مدیکالی

28 01 2014

مديكال يه نفر از ٥٠٠ تايي ها رو كه در تاريخ اپريل ٢٠١٣ انپراسس شده بود بعد حدود ٩ ماه امروز دادن با اين حساب اگه بخوان پيش برن يعني اول ٥٠٠ تايي ها رو تموم كنن و بعد بيان سراغ ما و اگر از ماه ديگه بخوان بيان سراغ اينپراسس مي ٢٠١٣ حداكثر تا ٤ ماه ديگه بايد مديكال هاي ما هم بياد واقعا اين انتظار و اين بي اطلاعي از تاريخ مديكال كلافه كنندس