18 07 2010

عشق با غرور زيباست ولي اگر عشق را به قيمت فرو ريختن ديوار غرور گدايي كني… آن وقت است كه ديگر عشق نيست… صدقه است

آن قدر رنجی که دنیا بر دل ما می کند :: بر دل هر کس کند او ترک دنیا می کند…!!

زندگی شوق رسیدن به همان فرداییست
که نخواهد آمد…
تو نه در دیروزی و نه در فرداها
ظرف امروز پر از بودن توست…
زندگی را دریاب…

در دنیا هیچ بن بستی نیست. یا راهی‌ خواهم یافت، یا راهی‌ خواهم ساخت

زندگي ديواريست
به بلنداي زماني كه بدون تو گذشت
و به كوتاهي آن ايامي
كه دگر باز نگشت

برای چیزهایی که باید عوض شوند,باید تصویری واضح از آنچه که می خواهید را داشته باشید تا آنها را دگرگون کنید.

من نقش خویش را همه جا در تو دیده ام

****
تا چشم بر تو دارم در خویش ننگرم

هرجا چراغی روشنه ازترس تنها بودنه
ای ترس تنهایی من اینجا چراغی روشنه

ه صدایی … نه سکوتی … نه درنگی … نه نگاهی

نه تو را مانده امیدی … نه مرا مانده پناهی
*****خسته از زندان که نامش زندگیست *****

*** پس قشنگی های دنیا دست کیست *****؟؟؟!!!