اهنگ از من نگذر 25band

14 07 2010

اين اهنگو روزي 100 بار ميشنوم و ميخونمش اونم با تمام وجود
واقعا به من لذت ميده

عاشق تر از قبلم بمون تو پيشم

دو ر از چشات هر گز اروم نميشم

عاشق شدن خوبه اگه عشق تو باشه

تنهام نزار تا بي تو دنيام از هم نپاشه

تنهام نزار تا بي تو دنيام از هم نپاشه

از من نگذر نميتونم

چون وابستس به تو جونم

محتاجم به نفسهاتو

اخه دور از دستات تو زندونم

……………………

هي نميدوني چه  خبره دلم

نميتونم حرفامو يه نفره بگم  ،حق داري بري،من كه جاي تو نيستم ،

داري فكر ميكني كه من ديگه مال تو نيستم ،

كاش ميشد چشمارو بستو باز كردو به راحتي  به روزاي قبل باز گشت ،

ماها كنار هم بدون هيچ دردو رنجي ، قصه اي نبودو نه جر رو بحثي ،

چيه

ميخواي بهم بگي باورش سخته؟

كيه

اون كه كنار تو تا اخرش نشسته

اون كه ديونته ، مثه نفس نزديكه به تو

،ميگه با تو بودن درداشو تسكينه يه عمر

…………………………….

هستيم اگر باشي غرق تو ميشم دور

از چشات هرگز اروم نميشم

از غم دلم دوره اخه توي اميدم

ديگه دوريت محاله

واسط جونمو ميدم

از من نگذر نميتونم

چون وابستس به تو جونم

محتاجم به نفسهاتو

اخه دور از دستات تو زندونم

از اينجا بگيريدش