دوست دارم داد بزنم بگم ازت بدم مياد

22 12 2009

دوست دارم داد بزنم بگم ازت بدم مياد دنييييييييييييييييييا بدمممممممممممممممم مييييييييييييييييييياد نامرديه بودن نامرديه زندگي نامرديه وقتي اين همه تفاوت طبقاطي بين ادماس حالم ازت بهم ميخوره ديگه دارم كم مياره بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمهههههههه چقد بكشم و هيچي نگم بريدم به خود خدا بريدم

برابري

22 12 2009

سیب زمینی

22 12 2009

دره

22 12 2009

شب چله

22 12 2009

اسپایدرمن در تهران

22 12 2009

فرهنگ(كاريكاتور)

22 12 2009