با یک آرایش ساده چشمان خود را دودی کنید!

8 08 2009

شما می‌توانید بدون آنکه نیاز باشد ساعتها جلوی آینه بنشینید، چشمان خود را به رنگ دودی(و البته نه سیاه رنگ) و به شکلی جذاب و رویایی آرایش کنید.

گام اول

ادامهٔ مطلب »