دانلود اهنگ عشقم به اغوشم بکش علی باقری

3 08 2009

ارامش احمقانه ای تمام وجودمو گرفته چرا ؟ برای چی ؟ چرا باید ارامش داشته باشم ؟ خودمم نمیدونم چرا نباید داشته باشم اینم نمیدونم نمیدونم تو زندگیم دنبال چی میگردم دنبال چی دارم میدوم ولی میدونم که بی هدف شدم سر در گم

یکی از دوستام دیروز میگفت  تو خرت از پل گذشت چرا مشکوک میزنی چرا گیج میزنی چرا اینطوری میکنی دنبال چی میگردی گفتم نمیدونم به خدا

همه چیز عالیه فقط منم که ارامش احمقانه شده یه جورایی مثل مرده ها شدم یه حالت خاص شاید بی تفاوت

یه اهنگ از علی باقری هست که عاشانه دوسش دارم و محوش میشم هر بار که میشنومش

یه تیکشو مینویسم و بعد لینک دانلود میزارم

عشق به اغوشم بکش  امشب که خیلی بی کسم امشب که با زخمای خیس شبو به صبح نمیرسم

عشقم به اغوشم بکش شاید هنوز دیر نشده شاید هنوز دستای تو از بوسه هام سیر نشده

دانلود