داروهاي ضد دل درد

1 03 2009

داروهاي ضد دل درد – ضد قولنج – و باد شكن و ضد نفخ – داروهاي ضد گاستريت و نفخ و ورم معده و زخم معده و مشكلات و بيماريهاي معده و گوارش

Carminative , Sedative and Colic Drugs

ادامهٔ مطلب »

داروهای ملین ( Laxative Drugs )

1 03 2009

داروهاي ملين – لينت مزاج – برطرف كردن يبوست همراه با درد – يبوستهاي عصبي

ادامهٔ مطلب »

داروهاي مسهل

1 03 2009

داروهاي مسهل – يبوست – سفتي مدفوع – دير كاركردن شكم – اجابت مزاج سفت

Purgative

ادامهٔ مطلب »