امروز برایت دلتنگم

23 11 2008

تو برایم گرمایی گرمتر از صداقت داری

و تو برایم عشقی تو گرم و زیبا هستی و تو شهد ماندگاری را

در وجودت جاودانه داری تو غروری غروری خالصانه تر از تواضع

ومن امروز برایت دلتنگم و من برایت امروز مشتاقم و تو امروز برایم

آرزو هستی .

دلتنگم دلم برای دیدنت پر می کشد و نگاهم تو را می جوید

من امروز:

همه جا بوی تو را می جویم

و من امروز برایت دلتنگم

دلتنگم

برای تو…

23 11 2008

می خواهم برای تو بنویسم آری برای تو برای تو که در کل

وجودمی برای تو که تمام دنیای منی می خواهم نوشته هایم

را به نگاهت بدهم به نگاه ناز تو به دستان نوازشگرت به تو که

با گرمی عشقت به من زندگی دوباره دادی به تو که اگر نباشی

من دیگر نیستم پس باش تا من هم باشم.

بمون تا من بمونم…

موج سرد….

23 11 2008

undefined

دلتنگم دلتنگ

23 11 2008

گاه دلتنگ می شوم دلتنگتر از همه دلتنگی ها گوشه ای می نشینموحسرتها را می شمارم و باختن ها را و صدای شکستن ها را …نمی دانم من کدام امید را نا امید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدمو به کدام دلتنگی خندیدم که اینچنین دلتنگم؟دلتنگم دلتنگ

دانلود اهنگ پشيمون مهدي مقدم

20 11 2008

کجایی که ببینی من هنوزم ، دارم تو حسرت چشات میسوزم
روز و شب دنبال یه راه چارم ، که بازم پامو تو قلبت بذارم
همش کلافم و تو فکر اینم ، که هرجوری شده تو رو ببینم
ببینم که بهت بگم ببخشید ، دلم حرف تو رو هیچ وقت نفهمید ادامهٔ مطلب »

ارزش ما

20 11 2008

يه سخنران معروف سمينار خود را با بالا گرفتن يک 20 دلاري آغاز نمود.او از 200 نفر شرکت کننده در سمينار پرسيد : » کي اين اسکناس 20 دلاري رو دوست داره ؟»
دست ها شروع به بالا رفتن کرد . ادامهٔ مطلب »

پاکت نامه را خالی بفرست!

20 11 2008

پاکت نامه را

خالی بفرست!

کلمات، احساسات را محدود میکنند