وحشی گری تا این حد

16 06 2008

زمانیکه حیوان را میکشند پر از انرژی منفی و استرس هست و از آنجا که این حس از بین نمیرود مستقینا باخوردن حیوان بیچاره همان استرس و ترس به بدن ما منتقل میشود .
در حالیکه شما زمانیکه گیاهان را مصرف میکنید پر از انرژی حیاتیست پس بیاییدیک بار امتحان کنیم
ذکر یک نکته کاملا ضروریست که ممالک شرق دور برا این اعتقادند هرچه حیوان ذجر بیشتری بکشد گوشت لذیذ تری دارد !!!!!!!!!!!!!!!

نقل از سایت  پرشیا دام بین الملل

کاش اینجا ایران بود

16 06 2008